HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Uitoefenen herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Cosmea Naturelle v.o.f., gevestigd te 5349 BV Oss, Galliershof 44, ingeschreven in het handelregister onder nummer 17112574 via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (bv. per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. U kunt het modelformulier voor herroeping ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u binnen redelijke termijn op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitzonderingen herroepingsrecht

  • Producten die persoonlijk van aard zijn.
    Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne zijn van het herroepingsrecht uitgezonderd, maar alleen als de verzegeling is verbroken.

  • Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Dit wordt ook ‘maatwerk’ genoemd.

  • Dan zijn er nog producten die snel kunnen bederven of verouderen. Hieronder valt niet alleen voedsel. U kunt hier onder omstandigheden namelijk ook denken aan bijvoorbeeld bloemen en soms zelfs planten.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de betaling met betrekking tot het product waarvoor u het herroepingsrecht heeft ingeroepen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht (met uitzondering van de bestellingen die onder rembours zijn verricht), tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen terug hebben gekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden.

Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst:

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Door op onderstaande link te klikken opent u het formulier herroeping/ontbinding (pdf):

https://cdn.myonlinestore.eu/93ca1837-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/files/nl_nl_2_Herroeping.pdf

© 2009 - 2024 Phyto Naturelle natuurcosmetica | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel